ΑΡΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΕΣ
Οι πρσινες ελις συλλγονται απο το δντρο απο τα τλη Σεπτεμβρου ως τα μσα Νοεμβρου. Ο καρπς εναι πριμα κομμνος και με την κατλληλη επεξεργασα εναι τοιμος προς βρση σε μικρ διστημα απο την συγκομιδ του.
ΜΑΥΡΕΣ
Οι μαρες ελις συλλγονται απο τα δντρα τα μσα Νοεμβρου ως τα μσα Ιανουαρου.Ο καρπς εναι ριμος ταν μαζυεται απο το δντρο.Οι μυρες ελις εναι διαδεδομνες σε ξνες αγορς με πολλς ονομασες ανλογα με τον τπο παραγωγς.
ΚΑΛΑΜΩΝ
Οι ελις καλαμλων ενια μια εξαιρετικ ποικιλα επιτραπζιας ελις.Ο καρπς συλλγεται ριμος απο το Νομβριο ως τα Χριστογεννα. Με την κατλληλη επεξεργασα χουμε τις χαρακτς ελις καλαμν σε οξλμη, μια εμπορικ ονομασα ιδιατερα διαδεδομνη στο εξωτερικ.